“ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΕΣ ΑΥΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ”

Η LIDL ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΥΛΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ