ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ 12ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΌΜΩΣ; Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΛΕΙΕΙ, ΠΩΣ ΔΥΣΚΟΛΑ

 

 

 

Η ΑΕΜΥ “ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Ιατρούς Συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη σύναψη συνεργασίας με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ για δώδεκα (12) μήνες με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών υγείας στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

A/AΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-1-Η συνεργασία αφορά:

σε  παροχή ιατρικών υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος ιατρικής υπηρεσίας, για 272 ώρες τον μήνα / Μηνιαία Μικτή Αμοιβή: 4609,50 €

 

 

2ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ-1-
3ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-1-
4ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-1-
5ΙΑΤΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ-1-
6ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-1-
7ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ-1-
8ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-2-
9ΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ-1-
10ΙΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-1-
    
11ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-1-Η συνεργασία αφορά σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος ιατρικής υπηρεσίας, για 252 ώρες τον μήνα / Μηνιαία Μικτή Αμοιβή: 4270,00 €
12ΙΑΤΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗΣ-1-
 ΣΥΝΟΛΟ-13-

 

Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενδεικτικά αναφέρονται κυλιόμενο ωράριο, εφημερίες, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες για την προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του. Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων που θα υποβάλλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.

 

 

Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα συνταχθεί από την ανωτέρω Επιτροπή και θα κυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εν συνεχεία, οι επιλεγέντες συνεργάτες θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν και να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τους ειδικούς όρους όπως αυτοί αφορούν έκαστη εκ των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα περιέχοντα στον ανωτέρω πίνακα για την παροχή των υπηρεσιών τους και την αμοιβή τους. Υπογραμμίζεται ότι το ακριβές πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, ως επίσης και το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 02/08/2022 έως και 24/08/22, ώρα 14.00 ως εξής:

α) να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή

β) να την αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών ή

γ) να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, τ.κ. 84700, Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη:

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *