Επικυρωμένα αποτελέσματα Δημοτικών & Τοπικών εκλογών

Από τον Δήμο Θήρας κοινοποιήθηκαν τα τελικά αναλυτικά αποτελέσματα των Δημοτικών & Τοπικών εκλογών της 27ης Μαΐου, και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου, όπως αυτά επικυρώθηκαν οριστικά από τον Πολυμελές Πρωτοδικείο Νάξου. Περιλαμβάνονται και οι σταυροδοσίες όλων των υποψηφίων συμβούλων.