ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

kyklades_ergasia“Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και υποστήριξης των ανέργων

Ένα από τα θέματα συζήτησης, κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κας. Ράνιας Αντωνοπούλου στη Σύρο, ήταν και η καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων στην περιοχή μας για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Δημοσιοποιούμε αυτούσια το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα που λάβαμε από το γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού, για την καλύτερη και έγκυρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου:

Ενημερωτικό σημείωμα από Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου για τα προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και υποστήριξης των ανέργων στην προσπάθεια τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας που υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο.

 

Γενικά

 

Η προώθηση της πλήρους απασχόλησης βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας των προγραμμάτων απασχόλησης που υλοποιούμε. Υποστηρίζουμε το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος σε επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Την πλήρη απασχόληση σηματοδοτούν και τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, 8μηνης διάρκειας, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, στους Δήμους της χώρας, για συνολικά 42.000 ανέργους, κυρίως μακροχρόνια ανέργους. Η υποστήριξη των ανέργων γίνεται επίσης με προγράμματα που εμπεριέχουν ένα μείγμα δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης, εγγυημένης απασχόλησης και στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες αξιώσεις μία αξιοπρεπή θέση εργασίας καθώς η οικονομία ανακάμπτει. Με τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης απασχόλησης που έγινε, εξασφαλίσαμε ότι ούτε ένα ευρώ δεν πάει χαμένο και έτσι είμαστε σε θέση να υλοποιούμε μία δέσμη παρεμβάσεων, η οποία μπορεί να ανταποκρίνεται στοχευμένα στις διαφορετικές ανάγκες των ανέργων.

Αυτή την περίοδο υλοποιούνται οι εξής δράσεις:

  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Περιγραφή προγράμματος: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις.Καλύπτεται μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους, ανάλογα με την ειδικότητα που αναζητούν, από τους εγγεγραμμένους του ΟΑΕΔ

Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες

Αιτήσεις συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΠΑ του ΟΑΕΔ ή στην ιστοσελίδα του Οργανισμού προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για προσλήψεις προσωπικού.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις είναι η 9η Ιανουαρίου 2017

  1. Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για 23.000 άνεργους 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής ελληνικής οικονομίας

Περιγραφή προγράμματος: H δράση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και απευθύνεται σε 23.000 άνεργους κυρίως με χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αλλά και σε απόφοιτους ΑΕΙ -ΤΕΙ.

Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, γνωστό ως voucher 29-64, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανακλήθηκε στα τέλη του περασμένου Μαΐου λόγω ανεπαρκούς και μεροληπτικού σχεδιασμού.

Με τον ανασχεδιασμό που έγινε τους τελευταίους μήνες, το πρόγραμμα, με τον ίδιο προϋπολογισμό, απευθύνεται σε 23 χιλιάδες άνεργους και όχι σε 16 χιλιάδες που προβλεπόταν αρχικώς.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη βελτίωση του βιογραφικού τους, προκειμένου να μπορούν, με αξιώσεις, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Ο προηγούμενος σχεδιασμός απευθυνόταν μόνο σε 3 οικονομικούς κλάδους, ενώ ο νέος αφορά 10 κλάδους και 60 ειδικότητες. (κλάδοι: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας).

Η ενίσχυση του βιογραφικού των ανέργων θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατάρτισης τους, της πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές εταιρίες αλλά και της πιστοποίησης των προσόντων τους. Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος σχεδιασμός απευθυνόταν μόνο σε 3 οικονομικούς κλάδους.

Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα και επίδομα πρακτικής, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ, ενώ με τον αρχικό σχεδιασμό θα λάμβαναν μόλις 1.600 ευρώ.

Πλέον, το πρόγραμμα προβλέπει εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες για το 45% των ωφελούμενων ενώ πριν υπήρχε πρόβλεψη μόνον για το 25% των ωφελούμενων.

Αιτήσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Μέχρι σήμερα (27.12.2016) έχουν υποβληθεί 106.538 αιτήσεις.

  1. Νέα γενιά προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας σε 274 δήμους για 23.000 ανέργους

Περιγραφή Προγράμματος: Τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας προσφέρουν εγγυημένη απασχόληση στις ευάλωτες ομάδες ανέργων (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι χαμηλού εισοδήματος, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών κ.α).

Συνολικά, στα προγράμματα εντάσσονται 43.000 άνεργοι οι οποίοι θα εργαστούν σε όλους του Δήμους της χώρας για 8 μήνες και όχι για 5, έχοντας πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, όπως κατοχυρώθηκαν στο Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Τα νέα προγράμματα απευθύνονται κυρίως στους μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι αποτελούν την πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα για δύο λόγους: α) Οι μακροχρόνια άνεργοι παραιτούνται πιο εύκολα από τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και β) οι πιθανότητες πρόσληψης ενός ανέργου από μία επιχείρηση μειώνονται όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής του εκτός εργασίας.

Οι επιχειρήσεις, γνωρίζοντας ότι η μακροχρόνια απουσία από την εργασία συνεπάγεται απώλεια εργασιακής εμπειρίας και απομάκρυνση του ανέργου από το επαγγελματικό του γνωστικό αντικείμενο, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές στην πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων. Πέραν των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί η μακροχρόνια ανεργία στο ίδιο τον άνεργο, η υπερσυγκέντρωση μακροχρόνια ανέργων οδηγεί παράλληλα σε μαρασμό την τοπική οικονομία και στην επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών.

Η νέα γενιά προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας εμπεριέχει ένα νέο μίγμα πολιτικής που συνδυάζει την εργασία και την αναβάθμιση των προσόντων του ανέργου με το κοινωνικό όφελος και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Αιτήσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες με ΔΤ του Υπουργείου Εργασίας και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *