ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΟΚ ΣΚΗΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ “ΤΡΙΤΟΝΟ”