ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

Η νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί  σε ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) την Παρασκευή  10  Νοεμβρίου     2023  και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 25/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ,  ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

 

2.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 26/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 52 «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 5056/2023». (ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ  ΤΗΣ ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν.3853/2010).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

3.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 56/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ  4ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   ΕΤΟΥΣ 2023».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 

4.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 57/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ   ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΤΟΥΣ 2023».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 

5.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 58/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ  Ν. 5056/2023, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ».

(ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ  ΤΗΣ ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν.3853/2010).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 

6.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 166/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ   ΕΤΟΥΣ 2023».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

7.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 167/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ :

« ΕΓΚΡΙΣΗΣ Γ’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ   ΕΤΟΥΣ 2023».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

8.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 200/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΕΓΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ  2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

9.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 201/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΕΓΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ  2020».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

10.  ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

11.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ.

 

12.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 

13.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 

14.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 

15.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 

16.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Α.με.Α./ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ/ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *