ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

 

 

“Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έ σας καλεί  σε ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                           8  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     2023  και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

 

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ STRATENERGY” ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

 

3.      ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  “VIANET”  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

4.      ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   LM CONSTRUCTION  AKTE.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ .

 

 

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ .

 

6.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2023 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

7.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 6ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

8.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 7ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ .

 

9.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 8ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ .

 

 

10.  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ΤΟΥ Κ. ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

11.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ  ΖΩΡΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

12.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΟΕ» ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

13.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΤΗΣ ΜΠΛΕΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

14.  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

15.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Escrow Account) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &  ΔΑΝΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Sub.2-16631)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ .

 

16.  ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ .

 

17.  ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

18.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ  ΤΟΥ κ. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΞΙΑΣ #7.923,12 € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

19.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ  ΤΗΣ κ.  ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΞΙΑΣ #22,54€ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

20.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LODICO IKE, ΑΞΙΑΣ # 250,43 € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 

21.  ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

22.  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  «ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

23.  ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΝΘΑΡΟΣ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

 

24.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

25.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 91/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ “ΠΑΓΡΑΤΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ” ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ “ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ”».

(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ “ΠΑΓΡΑΤΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ”).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *