ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ Γ.ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

 

 

 

 

“Στο πλαίσιο  των σχετικών αποφάσεων των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία εις μνήμην του ιδρυτή αυτής Γεωργίου Εμμανουήλ Καραμολέγκου θα προβεί στην χορηγία/δωρεά χρηματικού ποσού ύψους Ευρώ πέντε χιλιάδων (Ευρώ 5.000,00) προς ενίσχυση ενός σπουδαστή  ευρισκομένου σε οικονομική αδυναμία, καταγόμενου από τον Δήμο Θήρας Κυκλάδων (εγγεγραμμένο στα Δημοτολόγια του Δήμου Θήρας), αριστούχο, επιτυχόντα και εισαχθέντα σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο οποίος δεν έχει ευεργετηθεί από άλλον φορέα.

  Προκειμένου  η Εταιρεία να προβεί στην χορηγία του εν λόγω χρηματικού ποσού ο σπουδαστής θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις α) εντοπιότητας, β) επιτυχούς εισαγωγής σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, γ) οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και δ) να μην έχει ευεργετηθεί από άλλον φορέα..

Οι ενδιαφερόμενοι επιτυχόντες σπουδαστές κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 καλούνται μέχρι τις 31.10.2023 να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα εξής έγγραφα – πιστοποιητικά :

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ανώτατο ή Ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

  2. Απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας,

  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

  4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας από τον Δήμο Θήρας

  5. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας από το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Θήρας

  6. Οικονομικά στοιχεία της οικογένειας (Ε1, Ε9) ή του ιδίου εφόσον έχει εισόδημα.

  7. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν έχει λάβει ανάλογη χορηγία από άλλον φορέα

  8. Δήλωση του ενδιαφερομένου περί αποδοχής της επεξεργασίας των προσκομιζόμενων στοιχείων του συμφώνως προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι δικαιούχοι θα καθοριστούν με απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας, μετά από εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2286034185 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *