ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ