ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΑΤ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ- ΑΛΛΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 

 

  “Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο ορίζει την ίδρυση Υποδιευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ. σε Μύκονο και Σαντορίνη, με έδρα αντίστοιχα στα δύο νησιά, έπειτα από επίμονα αιτήματα από πλευράς των τοπικών κοινωνιών και φορέων και στις δύο περιοχές.

 

 

Υλοποιείται η δέσμευση, εκ μέρους της πολιτείας, για ίδρυση και στελέχωση υποδιευθύνσεων της ΕΛΑΣ που θα ανήκουν διοικητικά στην Δ/νση Αστυνομίας Κυκλάδων, στα δύο ιδιαίτερα επιβαρυμένα νησιά της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων αποτελεί πάγιο και επίμονο αίτημα των τοπικών κοινωνιών των δύο νησιών, το οποίο έχει μεταφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση από τους Δημάρχους Μυκόνου και Σαντορίνης προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

 

Με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, ιδρύονται και επίσημα πλέον οι δύο Υποδιευθύνσεις με έδρα στο κάθε νησί αντίστοιχα, ενώ πρόκειται σύντομα να στελεχωθούν αναλόγως.

 

 

Η διάρθρωση των δύο υποδιευθύνσεων

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, οι Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) και διαρθρώνονται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:

 

 

1. Τμήμα Αστυνόμευσης, Τουρισμού και Τροχαίας, το οποίο είναι αρμόδιο για:

α. την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης και την εκτέλεση των εργασιών εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους,

β. το χειρισμό των υποθέσεων των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α Π.Κ., σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 309, 310,311,313 και 314, κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 330, 331, 333 και 334 Π.Κ. και ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α’ 232), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ. την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου, εφόσον λειτουργεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του,

δ. την εφαρμογή των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας και την εξυπηρέτηση των τουριστών,

ε. την εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής αστυνόμευσης, την παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων που σχετίζονται με την τουριστική αστυνομία και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων τουριστικού ενδιαφέροντος,

στ. τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των λοιπών συναφών νόμων και διαταγμάτων περί οχημάτων και κυκλοφορίας, αναφορικά με την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων,

ζ. τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, καθώς και για τον έλεγχο των σταθμεύσεων και

η. τη μέριμνα και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή

άλλων έννομων αγαθών και τη διερεύνηση και προανάκριση οδικών τροχαίων ατυχημάτων.

2. Τμήμα Ασφάλειας – Αλλοδαπών, το οποίο είναι αρμόδιο για:

α. την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,

β. την αντιμετώπιση περιστατικών ρατσιστικής βίας, όπως ορίζονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 7,

γ. τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν σε αλλοδαπούς,

δ. τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος, εφόσον στην περιοχή της Υποδιεύθυνσης βρίσκεται σημείο εισόδου και εξόδου από τη χώρα,

ε. την πρόληψη και αντιμετώπιση εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και ειδικότερα:

  • τον έλεγχο της διακίνησης των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, την ενέργεια προανακρίσεων και τη σύνταξη των σχετικών δικογραφιών,
  • την παρακολούθηση των υπόπτων εμπορίας ναρκωτικών, ημεδαπών και αλλοδαπών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των σχετικών με αυτά εγκλημάτων,
  • τον έλεγχο σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, των διερχόμενων από τους αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς αυτοκινήτων, υπόπτους διακίνησης ναρκωτικών,
  • την επιτήρηση, ιδίως τους δημόσιους χώρους που είναι πρόσφοροι για τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και τα δημόσια κέντρα, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πραγματοποίησης συναλλαγών ή και χρήσης ναρκωτικών,
  • τη συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, υπηρεσίες και φορείς, καθώς και με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (Α’ 89) για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά,
  • την παρακολούθηση των μεθόδων και των μέσων δράσης των εμπόρων ναρκωτικών, την ανάλυση και αξιολόγηση των συμπερασμάτων και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχετικής με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, τόσο στον προληπτικό όσο και στον κατασταλτικό τομέα,
  • την μέριμνα για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πληροφοριών σχετικών με τις μεθόδους, τους τόπους, τους τρόπους, τα μέσα και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε διαδικασίες διακίνησης, προώθησης, διάθεσης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων και
  • την ενημέρωση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας για το πληροφοριακό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί καταλλήλως.

 

3. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για:

α. τον χειρισμό θεμάτων προσωπικού,

β. τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού,

γ. την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης και,

δ. την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.

 

 

4. Σε περίπτωση που η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας εδρεύει σε Δήμο της νησιωτικής χώρας, στο Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης – Τροχαίας λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων για τη διαβίβαση εντολών και πληροφοριών προς τα πληρώματα των οχημάτων και τους φέροντες φορητά R/T πεζούς αστυνομικούς, για την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και την ενημέρωση των ανωτέρω αστυνομικών για επέμβαση σε συμβάντα αστυνομικής δραστηριότητας.

5. Στις Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας Θήρας και Μυκόνου λειτουργεί και Γραφείο Διαβατηρίων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2005″.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *