ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Θ.Π

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ¨SANTOWINES¨

αναζητά υπάλληλο για την κάλυψη των αναγκών της στις εγκαταστάσεις της στη Σαντορίνη για την θέση «Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός – Μηχανικός, 4ης ειδικότητας»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ η κατοχή σχετικής Επαγγελματικής Άδειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 30 /9/2017 να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος και αντίγραφο της ζητούμενης επαγγελματικής άδεια, στα γραφεία της ΕΣΘΠ στον Πύργο ( ώρες 8:00 – 15:00).

Περισσότερες πληροφορίες:

Κος. Δημόπουλος τηλ. 22860 22596