Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ανάφης

 

 

 

 

 

 

Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ανάφης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού  15.000,00 €.

 

Εισηγητής: κ.Γεώργιος Λεονταρίτης – Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αρμοδιότητας για χρηματοδότηση  έργου επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων του Δήμου Ανάφης  (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους), την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, την δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, την άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής, τις διαδικασίες πληρωμής του έργου και εν γένει κάθε απαραίτητης για την υλοποίηση του έργου ενέργειας.

 

Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση  των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων,  εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου.

 

Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να συνάψει Διαβαθμιδική  Σύμβαση με το Δήμο Ανάφης για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Παρακαλούμε λοιπόν για την έγκριση σύναψης και των όρων της εν λόγω Διαβαθμιδικής σύμβασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΣΑΕΠ567, κωδικός 2015ΕΠ5670002 και ΚΑΕ 071.9454β21 .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *