ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΚΑΤΑΞΟΔΕΥΤΗΚΑΝ, ΠΑΛΙ       “Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν έξι (6) κουτιά μάσκες (σύνολο 300 τεμ.) και δύο (2) κουτιά γάντια (σύνολο 100 ζεύγη) για τις ανάγκες του Πτωχοκομείου Θήρας και ευχαριστούμε θερμότατα. Η ανωτέρω αποστολή υλικού συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Πτωχοκομείου Θήρας που λόγω της υγειονομικής κρίσης οι...