ΔΕΥΑΘ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΚΤΡΕΠΟΥΝ ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ