ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΞΕΝΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ ΤΩΡΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ   Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ