ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΣΕ ΣΚΑΦΟΣ ΣΕ ΣΚΑΦΟΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ