ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΩ.Τ.ΛΕ.Σ»       “ Προς ενημέρωση των μελών μας ανακοινώνουμε ότι το νέο έτος θα πραγματοποιηθούν εντατικοί έλεγχοι των τουριστικών οχημάτων όλων των κατηγοριών. Παρακαλούμε όλα τα μέλη του Σωματείου όπως ενημερωθούν για το νομοθετικό πλαίσιο και λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή και...