ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΗΡΑΣ Μ.ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΕ TO ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ

KATΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ     “Τα προβλήματα που απασχολούν και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα τους, ανέφεραν σε συνάντηση που είχαν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Ημεροβιγλίου με τον Δημοτικό Σύμβουλο και Υποψήφιο Δήμαρχο Θήρας Μανόλη Ορφανό. Προβλήματα  που εστιάζονται στο κυκλοφοριακό και την έλλειψη πάρκινγκ ,κυρίως τους καλοκαιρινούς...