ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ;

ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ       “Διατύπωση απόψεων για τη θέση νέου Λιμένα Ν. Θήρας στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και ΜΠΕ για την κατασκευή νέου λιμένα στην Ν. ΘΗΡΑ».         “Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και...