ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ