ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΜΗΝΕΣ ΠΗΡΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!   Τωρα, τι να πεις;. Μόνο το μύθο  για το λαγό και τη χελώνα. Με ένα λιμάνι, σε συνεχή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για χρόνια. Με τον εγνωσμένο κίνδυνο να επικρέμμεται πάνω από δεκάδες χιλιάδες οχήματα, ήρθε η στιγμή. Δηλαδή πιά στιγμή;. Η υπογραφή της σύμβασης. Μέχρι την υλοποίηση,...