ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ         “Προς: Σωματείο Τουριστικών επιχειρήσεων Εμπορείου-Περίσσας-Μεγαλοχωρίου-Ακρωτηρίου (Σωματείο Νότιας Σαντορίνης)   Με αυτή την επιστολή δηλώνω την απόφαση μου να παραιτηθώ από τη θέση του γραμματέα στο Σωματείο Νότιας Σαντορίνης. Η επιστολή μου απευθύνεται στο Δ.Σ. του σωματείου και κοινοποιείται στα Μ.Μ.Ε. για λόγους...