ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΗΡΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ     “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ “Πρόσληψη Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στις Σχολικές Μονάδες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας. Η Σχολική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: Τον ν. 20 94/92 άρθρο 41. Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων Τις διατάξεις των παραγ.1 και 3 του άρθρου 259 του ν....