Ετικέτα: σχολική επιτροπή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ         «Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, με βάση την...