ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΜΕΧΡΙ 31/12 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ           “Ρυθμίσεις οφειλών (Ν.4611/2019) Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’145/30-09-2019, παρατάθηκε έως 31/12/2019 ο Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’73/17-05-2019) περί Ρύθμισης οφειλών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα...