ΠΑΡΔΑΛΟ ΚΑΤΣΙΚΙ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 0-5

ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΒΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ;

Αυτά τα μπαγάσικα τα ΜΜΕ, φταίνε για όλα!. Και επίσης, ο Χατζηπετρής.