ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ

    “Το Πτωχοκομείο Θήρας – Ν.Π.Ι.Δ., προτίθεται να προσλάβει ΑΜΕΣΑ, μια (1) Καθαρίστρια για τις ανάγκες του Ιδρύματος. Πλήρης 8ωρη εργασία. Θα εκτιμηθεί η αγάπη προς τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και συνέπεια. Ιδανικές ώρες επικοινωνίας και επίσκεψης στο γραφείο του ιδρύματος 09:00 – 10;30 π.μ. τηλέφωνα...