ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ “ΜΑΡΙΩ”