ΑΝΑΦΗ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΔΥΟ ΠΛΟΙΑ, ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ