“ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Α& Β ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΡΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΔ        “Γ. Χατζημάρκος: «Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιτεύχθηκε το υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Α΄ και Β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης, πανελλαδικά» Ο Περιφερειάρχης στο ετήσιο συνέδριο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου Στον υψηλό βαθμό απορρόφησης των πόρων του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 –...