ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΤΩ ΜΗΝΩΝ         “Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θήρας, που εδρεύει στη Θήρα, και συγκεκριμένα των εξής ειδικοτήτων:            ...