ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΠΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ     «Σύσταση Ομάδας  Εργασίας Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου     Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου συνεστήθη Ομάδα Εργασίας σε θέματα Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων Τουρισμού, η επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων,  η...