Ετικέτα: Μίνα Καφούρου

Η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΙΝΑ ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ Γ.ΧΑΛΑΡΗ

ΤΕΛΙΚΑ Η ΗΘΙΚΗ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ- ΟΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ           “Θήρα 16/10/2018 Προς: Δήμαρχο Θήρας κ. Νικόλαο Αναστάσιο Ζώρζο Επιστολή μη αποδοχής πρόσκλησης αναπλ/κού δημοτικού συμβούλου. Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, σας απευθύνομαι προκειμένου να σας ενημερώσω για τη μη αποδοχή της πρόσκλησή σας...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΥ

Προς: τον Αντ/ρχο Θήρας κ. Μ. Καφούρο,

αρμόδιο για τη λειτουργία του Π.Γ Δήμου Θήρας

Το καθήκον δεν προβλέπεται από το νόμο· η ηθική κι η αρετή το επιβάλλουν.