ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ