ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΗΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ     “Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των σχολείων στα θέματα που άπτονται του πυροσβεστικού έργου, στις 15-02-2017 ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας εκπαίδευση – ενημέρωση των μαθητών του Νηπιαγωγείο Πύργου Καλλίστης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τα παιδιά ενημερώθηκαν για...