ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΥΤ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Α. ΛΙΓΝΟ

ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ