Μαϊνας Γιάννης: Επιτέλους το Κτηματολόγιο στην υπόλοιπη Σαντορίνη και την Θηρασιά ξεκίνησε.

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΗΡΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       “Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Μαϊνα πρέπει να προετοιμάσουμε τους φακέλους μας για να εντάξουμε στο κτηματολόγιο τα ακίνητά μας: Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται: 1. Η θέση και το εμβαδό του ακινήτου στον χώρο, το σχήμα και...