ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ Χ. ΔΑΡΖΕΝΤΑ         “Πραγματοποιήθηκε  η παράδοση ενός φυλακίου υποδοχής και ενός θαλάμου απομόνωσης (isolation box) από την Περιφέρεια Ν Αιγαίου στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Η παράδοση έγινε από τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας τον Έπαρχο Θήρας, στο διοικητή του νοσοκομείου κ Βασίλη Μαλαματένιο.   Τόσο...