ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ: ηλεκτρονικός εξοπλισμός

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ       Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την στελέχωση εργαστηρίου Πληροφορικής Γυμνασίου Μεσαριάς Θήρας.   διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια 12 (δώδεκα) Η/Υ, 12 (δώδεκα)…