ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ   Τα ειδικά διαφημιστικά πλαίσια, αντικαθιστά ο Δήμος Θήρας και για το λόγο αυτό καλεί τους διαφημιζόμενους, να απομακρύνουν τις αναρτήσεις τους σε αυτά. Σε διαφορετική περίπτωση θα περισυλλεγούν από τα ειδικά συνεργεία.