ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ     Ο Δήμος Θήρας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Θήρας, που εδρεύει στα Φηρά Θήρας Ν. Κυκλάδων και συγκεκριμένα των εξής ειδικοτήτων:   6ΠΕΖΩΡΝ-644 Ανακοίνωση 3...