ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΥΒΡΕΙΣ/ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ «ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»