“ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ”.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ       “Διεθνές Συνέδριο 2018 4-6 Μαΐου 2018, Σαντορίνη «Μετανάστευση, Επικοινωνία και Πολιτισμός: επιδράσεις στην εκπαίδευση γλωσσών» Το Debate της Μεγάλης Μετανάστευσης- ο ρόλος της Γλώσσας και του Πολιτισμού Το Διεθνές Δίκτυο Γλωσσών ICC http://www.icc-languages.eu/ , ένας από τους οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση...