ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ: Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ       Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την στελέχωση εργαστηρίου Πληροφορικής Γυμνασίου Μεσαριάς Θήρας.   διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια 12 (δώδεκα) Η/Υ, 12 (δώδεκα)…