ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΘ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ       «Εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας για την κατασκευή Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης»   “Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας κατάφερε να εντάξει σε χρηματοδότηση ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία των δικτύων ύδρευσης σε ολόκληρο το νησί της Σαντορίνης....