ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΘ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

«Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας σε σύσκεψη με στελέχη υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».