ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ     “Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, σας ενημερώνει ότι το Σάββατο 11/11/2017 η κεντρική οδός Φηρών μπροστά από το προϊστορικό μουσείο Θήρας, θα παραμείνει κλειστή από τις 07:30π.μ. έως τις 08:30π.μ. λόγω εργασιών συντήρησης του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση και εφιστούμε την προσοχή...