ΟΤΑΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΤΗ ΘΑΤΣΕΡ

ΒΙΝΤΕΟ 30΄΄ “Δεν καταλαβαίνω, γιατί έχει ανάγκη να λέει εγώ δεν είμαι ψεύτης… Αυτό είναι μια ανάγκη… είναι θέμα ας πούμε… εσωτερικό μάλλον… Εγώ δεν ξέρω κανέναν, όταν δεν είναι να το επιβεβαιώνει… ότι δεν είναι… δεν το ξέρω…”.
Ακριβώς, κύριε Δήμαρχε!. Όπως ίσως και το να είσαι ηθικός. Αν πρέπει να το λες στους άλλους και μάλιστα με την απειλή εισαγγελέα;. Τότε;… Αναστέλλεται η ισχύς του Θατσέρειου αξιώματος;.