ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Σ. ΚΙΤΣΟΥ     “Η εκπαίδευση του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουμε τόσο στην Σαντορίνη, όσο και στα γειτονικά νησιά και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού μας, που μπορούμε να προβάλουμε στους επισκέπτες μας.    ...