Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΕΛΑΚΙΣΕΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. Δεν συζητήθηκε τελικά, το θέμα των καταγγελιών Γαβρίλη στο Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας. Αιτία, η απουσία όλων -πλην του Προέδρου- των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας. Το μόνο θετικό για τη “Θηραϊκή Πολιτεία”, είναι πως με τη σύσσωμη απουσία, επέδειξε αρραγή ενότητα. Κάτι δηλαδή σαν το ανυποχώρητο...